Page 10 - Stamboom Prins Molenaarsgraaf
P. 10

Martina Oerlemans.

10. Helena Martina Prins, geb. Papendrecht 9 september 1854, † Dordrecht 18 october

1920, huwt te Dordrecht 19 juli 1882 Albertus van Drooge, weduwnaar van haar

zuster Cornelia Adriana Prins.
11. Cornelia Adriana Prins, geb. Papendrecht 8 augustus 1857, † Dordrecht 6 april

1881, huwt te Dordrecht 18 juni 1879 Albertus van Drooge, geb. Dordrecht 16
augustus 1854, winkelier/meubelfabrikant te Dordrecht, † aldaar 11 december 1925;

zn. van Cornelis en Alette Paulina Smits. Hij hertrouwt te Dordrecht 19 juli 1882 zijn

schoonzuster Helena Martina Prins.
12. Klazina Johanna Prins, geb. Papendrecht 13 juli 1859, † Amsterdam 23 juli 1952,

huwt te Dordrecht 2 juni 1881 Jilles Johannes de Jongh geb. Dordrecht 31 januari
1851, † Dordrecht 12 juli 1934; zn. van Gijsbert Serphaas en Everdina Johanna Zahn.

XI A. Dr. Arie Marinus Prins, geb. Sliedrecht 23 october 1839, directeur Rijks

Telegraafkantoor te Edam (1868); leraar Rijks Landbouwschool te Deventer (1891-
1896), leraar Rijks Landbouwschool te Wageningen (1896-†), † Wageningen 30 juli

1902, huwt te Papendrecht 12 maart 1868 Louiza Johanna Adriana Schotsman, geb.
Eemnes 18 januari 1840, † Wageningen 16 januari 1911; dr. van Ds. Lodewijk

Henricus en Cornelia Geertruida van Steenbergen.

Uit dit huwelijk:
1. Clasina Cornelia Geertruida Prins, geb. Edam 26 november 1868, † Doorn 1

november 1951, huwt te Utrecht 18 september 1919 Teunis Honders, geb. Lienden 1
februari 1894, beambte Nederlandse Spoorwegen, † Amersfoort 5 april 1958; zn. van

Hendrik en Johanna Elisabeth van Vlaanderen.
2. Cornelia Geertruida Wilhelmina Prins, geb. Edam 20 september 1871, † Hilversum

9 december 1947, huwt te Wageningen 29 october 1908 Dr. Jan Hendrik Croockewit,
geb. Amersfoort 3 november 1874, med. dr.; arts, laatstelijk (1917-†) te Veenhuizen, †

Amsterdam 3 september 1919; zn. van Dr. Jan Hendrik en Jenneken Albers.
3. Louisa Johanna Adriana Prins, geb. Wageningen 14 juni 1874, onderwijzeres, †

Utrecht 13 mei 1949.

X B. Leendert Martinus Prins, geb. Sliedrecht 14 april 1814, aannemer van publieke
werken, † Sliedrecht 27 januari 1854, huwt te Sliedrecht 7 april 1842 Janna Klasina de
Jager, geb. Sliedrecht 18 januari 1820, † Sliedrecht 10 juni 1894; dr. van Kors en

Marrigje van der Vlies. Zij hertrouwt te Sliedrecht 30 april 1856 haar zwager Arie

Prins.

Uit dit huwelijk:

                    13
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15