Page 3 - Stamboom Prins Molenaarsgraaf
P. 3

Voorwoord

Jaren geleden kreeg ik familiepapieren 'Prins' in bewaring. Hierbij waren door de heer
W.A. van Rijn met de hand geschreven genealogieën Prins. De eerste versie betrof een
genealogisch overzicht over de periode eindigend in 1923 en was in klad. A. Prins
Thzn (1860-1938), de opdrachtgever tot het maken van de stamboom, schreef er
voorin "dit alles bewaren, men kan er veel in vinden".
In 1931 was de tweede versie van de -in een prachtig handschrift geschreven-
stamboom gereed. Diverse keren heb ik deze doorgelezen en uiteindelijk besloot ik de
genealogie aan te vullen met de huidige stand stand van zaken.
Nu, in het jaar 2000, is het dan zo ver dat het boekje klaar is. Veel dank ben ik
verschuldigd aan onze achterneef E.A.N. Kon, die eerst alle bestaande gegevens
controleerde, vervolgens hielp de jongste generaties uit te zoeken maar mij vooral
stimuleerde dóór te zetten.
De familie ben ik erkentelijk voor de bereidwilligheid mij alle gegevens en
aanvullingen te verschaffen waar ik om vroeg. Vele anderen hebben mij geholpen bij
o.a. het schrijven van de aanvulling op de familie-geschiedenis volgend op het
genealogisch gedeelte, bij het typewerk en de lay-out en bij het uitlenen van foto's en
ander materiaal. Van harte wil ik hen hiervoor dank zeggen.
Tenslotte hoop ik dat een ieder net zoveel plezier aan dit boekje zal beleven als ik toen
ik er mee bezig was.

                          M. van Erpers Royaards- Prins (XII D- 3)
                                      Lienden, maart 2000

                         4
   1   2   3   4   5   6   7   8