Page 4 - Stamboom Prins Molenaarsgraaf
P. 4

Prins

              (Molenaarsgraaf)

Wapen

In blauw en rijdende op een grasgrond een ruiter in prinselijk gewaad, gezeten op een
schimmel, gekleed als volgt: zwarte steek met wit-rode pluim en oranje kokarde, rode
jas met gouden epauletten, wit vest, zilveren ster op de borst, witte broek, zwarte
kousen en schoenen. In de hand een zilveren degen. Het paard zwart getoomd en
gezadeld met een blauw paardendek met zwarte borstriemen en gouden zoom.
Dekkleden: zilver en blauw. Helmteken: de uitkomende ongetoomde schimmel.

N.B.: Dit wapen werd oorspronkelijk gevoerd door Theunis Prins (1731-1802; VII-2)
(Archief Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard, Gorinchem, inventarisnummer
498, folio 159).

Inleiding

Deze bijdrage betreft primair een nieuwe opstelling van de door de beroepsgenealoog
W.A. van Rijn in 1923 (met aanvullingen uit 1931) in opdracht van A. Prins Thzn
(1860-1938; XI C) opgestelde genealogie van het sedert 1705 te Sliedrecht wonende
geslacht Prins. De door de heer W.A. van Rijn verzamelde data werden na controle in
beperkte mate aangevuld met gegevens verkregen door nieuw onderzoek. De
uitwerking van de 'état présent' betreft het nageslacht van de onder generatie VIII
vermelde Cornelis Prins (1740-1808).
De familienaam Prins werd voor het eerst gebezigd bij de doop te Oud Alblas op 19
december 1683 van Lijsbeth Prins (V-5; 1683-1742) (volgens J. E. Heijns1 reeds in
1667).
Met betrekking tot de huidige gemeente Sliedrecht de volgende opmerking: deze
bestaat uit de voorheen afzonderlijke heerlijkheden, Naaldwijk en Lokhorst (=
Sliedrecht) en Niemandsvriend.

                         6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9