Page 6 - Stamboom Prins Molenaarsgraaf
P. 6

Hieruit nageslacht.

VI. Adrijaan Pieters (Prins), ged. Oud Alblas 6 december 1681, aannemer, † (aangifte)
Naaldwijk 24 december 1764, huwt 1e ± 1704 Magdalena Joosten (van Naaldwijk), †
[Sliedrecht 29 october 1712]; dr. van Joost Bastiaensz en Pleuntje Arentsdr. Huwt 2e
Dordrecht 30 april 1714 Niesie Ariens van de Grient (ook: Crom), ged. Sliedrecht, dr.
van [Arien Cornelis] en [Annigje Crijnsdr de Kok].

Uit het eerste huwelijk:
1. Joost, volgt VII.
2. Hendrik (Prins), ged. Sliedrecht 26 december 1706, † ná 14 april 1714.
3. Jaapje (Prins), ged. Sliedrecht 10 november 1709, † (aangifte) Sliedrecht 17 mei
1782, huwt ± 1730 Wouter Schram, ged. Papendrecht 17 maart 1709, aannemer van
publieke werken, † (aangifte) Naaldwijk 15 juni 1796, zn. van Cornelis Leenderts en
Arijaentje Wouterdr Dura.
4. Arien (Prins), ged. Sliedrecht 29 april 1711, † vòòr 14 april 1714.

Uit het tweede huwelijk:
5. Magdalena Prins, ged. Sliedrecht 9 januari 1715, verm. † jong.

VII. Joost Prins, ged. Sliedrecht 27 december 1705, aannemer, † (aangifte) Sliedrecht
29 juli 1783, huwt ± 1728 Aaltje Kroos, ged. Sliedrecht 28 october 1708, † (aangifte)
Naaldwijk 27 november 1766; dr. van Teunis Ariens en Jannigje Cornelisdr Bisschop.

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Prins, ged. Sliedrecht 14 augustus 1729, † jong.
2. Theunis Prins, ged. Sliedrecht 6 mei 1731, aannemer; schepen van Sliedrecht;
hoogheemraad van de Alblasserwaard (1791-†), rentmeester van de ambachts-
heerlijkheid Sliedrecht (1796-†), † Sliedrecht 26 juni 1802, huwt ± 1757 Kundertje
van Haaften, ged. Sliedrecht 12 juli 1733, † Sliedrecht 21 augustus 1807; dr. van Jan
Leenderts en Adriaantje Woutersdr. Visser.

Hieruit nageslacht.
3. Hendrik Prins, ged. Sliedrecht 24 augustus 1732, † (aangifte) Naaldwijk 18
december 1782, huwt (ondertrouw Naaldwijk 20 april 1759) Neeltie7 de Haas, ged.
Neder Hardinxveld 11 december 1740, † (aangifte) Sliedrecht 10 october 1810; dr.
van Jan Krijnen en Ariaantje Claasd van Wijngaarden.

                         8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11