Page 9 - Stamboom Prins Molenaarsgraaf
P. 9

X A. Cornelis Prins, geb. Sliedrecht 17 september 1811, aannemer, fabriek der Vier
Polders (eiland van Dordrecht), landmeter; lid van de gemeenteraad (1864-†) en
wethouder (1869-†) van Papendrecht, † Papendrecht 1 october 1873, huwt 1e
Giessendam 20 juni 1834 Gerdina Blom, geb. Giessendam 16 juli 1814, † Sliedrecht
12 december 1836; dr. van Gerrit en Antje van Mourik. Huwt 2e Sliedrecht 29
augustus 1839 Klasina de Jager, geb. Sliedrecht 5 april 1821, † Papendrecht 1 october
1868; dr. van Kors en Marrigje van der Vlies.

Uit het eerste huwelijk:
1. Arie Prins, geb. Sliedrecht 10 januari 1835, † Sliedrecht 3 juni 1835.

Uit het tweede huwelijk:
2. Arie Marinus, volgt XI A.
3. Marinus Korstiaan Prins, geb. Sliedrecht 9 maart 1841, O.I. ing. van de Waterstaat,
† Eersel 15 maart 1917.
4. Jacob Kornelis Prins, geb. Sliedrecht 30 juli 1842, † Sliedrecht 27 november 1842.
5. Jacoba Cornelia Prins, geb. Sliedrecht 13 maart 1844, † Dordrecht 27 mei 1921.
6. Marianne Prins, geb. Papendrecht 13 mei 1845, † Papendrecht 26 maart 1846.
7. Jacob Kornelis Prins8, geb. Papendrecht 30 october 1846, opzichter 3e klasse bij de
Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken in Ned. Indië (1866), gouvernements
landmeter in het ressort Madoera (1867), opzichter 2e klasse (1873), opzichter 1e
klasse (1875)9, † (verdronken) a/b zeilschip 'Aurora' ter hoogte van Kaap de Goede
Hoop ± 1877, huwt te Salatiga 4 december 1871 Aurelia Reinetta Wilhelmina Hoff,
geb. Salatiga 7 januari 1854, † (verdronken) a/b zeilschip 'Aurora' ter hoogte van
Kaap de Goede Hoop ± 1877; dr. van Carel Lodewijk Fredrik en Baijdja10.

      Uit dit huwelijk:
      a. N.N. Prins, geb. onbekend, † (verdronken) a/b zeilschip 'Aurora' ter
      hoogte van Kaap de Goede Hoop ± 1877.
      b. N.N. Prins, geb. onbekend, † (verdronken) a/b zeilschip 'Aurora' ter
      hoogte van Kaap de Goede Hoop ± 1877.
      c. (verm.) Cornelis Frederik Prins, geb. Batavia 5 mei 1874, † (verdronken)
      a/b zeilschip 'Aurora' ter hoogte van Kaap de Goede Hoop ± 1877.
8. Jan Theodorus Prins, geb. Papendrecht 9 mei 1849, † (verdronken) 's Gravendeel 1
augustus 1874.
9. Marianne Prins, geb. Papendrecht 2 september 1850, † Dordrecht 4 juni 1913, huwt
te Dordrecht 10 juni 1875 Martinus Adrianus Douw van der Krap, geb. Zierikzee 14
april 1842, rentenier, † Dordrecht 26 januari 1886; zn. van Kornelis Koenraad en

                         12
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14