Page 2 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 2

SAMENSTELLING KERKERAAD OUD-ALBLAS

==================================

Hubertus Coninck: Register des Kerckeraads tot Alblas
                  gehouden inden tijden van mijns onder
                  gesc(hreven) bedieninge van 't predikampt

1660 wanneer alhier op den 25 April bevestight wierde
     bevonde ick in de kerkerdiens
     den schout Heijmen Cornelisz. Sterrenborgh ouderl.
     Cornelis Jansz. van Crimpen ouderl.
     Gijsbert Cleysz. Calis diacon
     Pleun Andriesz. diacon.

in julio is in plaats van Cornelis Jansz. van Crimpen
tot ouderl. gecozen en bevestigt Arien Aertsz. de Haen.
in plaats van Gijsbert Cleys Calis diacon
gecozen en bevestigt Dirck Ariensz. de Grave.

op den 22 novemb .

Jan Jansz. van Arckelens den ouden en

Gijsbert Claesz. Calis hare reck(eninge) gedaen ??

den andren van sijn ontfangh in kerck gedaan ende

zijn bedankt.

1661 Is in February den 6. eene nieuwe verkiesinge der
     kerkckraed gedaen in plaets van Hermen Cornelis
     Sterrenborgh, ouderlingh, is gecoren Jan Aertsz van
     Loopick.
     En in de plaets van Pleun Andriesz diakon, Jan Wouterse.
     En zijn op den 27 dito bevestigt.

In Februarie heeft Pleun Andriesz sijne reeckeninge     van
ontfanck inde kerck gedaen, en is bedanckt.         is
En alsoo Dirck Claesz. de Grave in sijne ouderlinge
comen te overlijden, soo heeft sijne soon van den
ontfanck reeckeninge gedaen. En is bedanckt.

Op den 17 July is in de plaets van Cornelis Aerts               .
tot diakon befestigt Aert Leendertsz

Op den 28 November
........ uytoire Cleys Eeuwitten reeckeninge vande maan
cedulle gedaen ende is bedanckt.

1662 Is eene nieuwe verkiesinge der kerckeraed gedaen
     in plaetse van Arien Aertsz Haen ouderling is Dierick
     Bastiaensz .... , als in plaetse van Jan Woutersz diakon
     is vercoren Willem Ariens de Hye ouderling is Dec befes-
     tigt.
   1   2   3   4   5   6   7