Page 4 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 4

Op den 12 December heeft Simon Diricxen SIJne reeckeninge
gedaen van de maan cedule ende Pieter Pietersz Muylwijck
van den ontfanck in de kerk ende sijn bedanckt.

1668 Is eene nieuwe kerckenraed vercoren in plaetse van Corne-
     lis Ariensz oudeling Jan Woutersen, Ende in plaetse van
     Cornelis Andriesz Vogel diacon Ecgtbert Pieters Muylwijck
     ende sijn op den 9 Maert befestigt.

Op den 18 Juny hebben Pieter Pietersz Muylwijck van de
Maan cedulle ende Cornelis Pietersz Vogel van 't gunt in
de kerck ontfangen had hare reeckeninge gedaen ende sijn
bedanckt.

1669 Is eene nieuwe kerckeraed vercoren, in plaetse van Aert
     Leendertsz ouderling Arien Ariensz Den ouderling, Ende
     in plaetse van Gerrit Steuy diacon Thijs Ariensz.
     Ende sijn op den 10 Marty befestigt.

1670 Is eene nieuwe kerckeraed vercoren, in plaetse van Jan
     Woutersz ouderling Jan Jansz. Ende in plaetse van Egbert
     Pieters van Muylwijck Cornelis Nanningsz Cort diacon,
     Ende sijn den 23 February befestigt.

Op den 30 Juny hebben Egberts Pietersz van Muylwijck      van
't gunt in de kerk ende Gerrit Willems Steuy van         .
des maan cedulle hare reeckeninge gedaen.
Ende sijn bedanckt.

1671 is eene nieuwe kerkeraad vercoren in plaats van
     Arien Ariensz. ouderl. Thierman Willemsz Schop
     Ende in plaetse van Thijs Ariensz, Cornelis Willemsz
     Ende sijn op den 1 Marty befestigt.

Op den 1 Juny hebben Egbert Pietersz van Muylwijck       ge-
vanwegen de maan cedulle ende Thijs Ariensz van
't gunt in de kerck ontfangen had, hare reeckeninge
daen, ende sijn bedanckt

1672 is eene nieuwe kerkeraad vercoren in plaetse van
     Jan Jansz. ouderl. Gerrit Willemsz. Steuyende
     in plaetse van eorn. Nanningh Cort diacon
     Cornelis Dircxsz Calis en sijn op den 3 April
     bevestigt.

Op den 16 Junij hebben Matthijs Ariensz. vande Maan
cedullen ende Cornelis Nanninghsz. Cort van 't gunt
in de kercke ontfancken hadden hare reeckeninge gedaen
ende sijn bedanckt.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9