Page 6 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 6

de veranderingen geschiet    Nota.

   verko-     dat de ouderlingh en di-

   ren en     acon die 't eerst ge-

   opent      noemt wordt continueren

   lijk be     van de voorgaande tijdt

   vestigt     ende dat die, die laest ge-

           noemt worden, nieuw-

           liex sijn aengenomen ende bevestigt.

   Den 7 August              ouderl.
   Heijmen Cornelisse starrenborgh     ouder I.
   Cornelis Arijense Gaarmeester      diacon.
   Egbert Bastiaanse            diacon.
   Meerten Arijense

1679 Den 5 April hebben Bastiaan Dirxe Calis van de
     Maan cedul1e en Arijen Arijense van Coijck van
     den ontfanck in de kerk, rekeninge gedaan en is
     Arijen Arijensen hertel ijk voor sijn getrouwigh(ei)d
     bedankt.

   Den 14 Maij               ouderl.
   Cornelis Arijense Gaarm(eester)     ouderl.
   Tijs Arijensen             diacon.
   Meerten Arijense (obiit)        diacon.
   Dirck Arijensen

1680 Den 4 Jan. hebben Arijen Arijensz. van Coijik van de

   Maantcede ende Eghtbert Bastiaanse van den ontfanck

   in de kerk haar rekeninge gedaan en sijn beijde voor   haar

   getrouwigheid bedankt.

   Den 12 Maij

   Tijs Arijensen             ouderl.

   Cornelis Nanningen Kort         ouderl.

   Dirk Arijensen             diacon.

   Pieter Willemsz. van 't Oosteijnd diacon.

1681 Den 16 Jan. hebben Eghtbert Bastiaense van den

   Maant cedel. en Dirk Arijensen van den ontfangh

   in de kerk haar rekeninghe gedaen en sijn beide  herte-

   lijk bedankt.

   Den 16 Maij

   Cornelis Nanningen Kort         ouderl.

   Arijaan Teunissen Jongeneel       ouderl.

   Pieter Willemsen van 't Oosteijnd diacon.

   Eghtbert Pietersen Muylwijk       diacon.

1682 Den 19 Febr. hebben Dirck Arijensen van de Maant cedel.
     ende Pieter Willemse van den ontfanck in de kerk haare
     rekeninge gedaan en sijn voor haare getrouwigheit be-
     dankt.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11