Page 1 - lijst haardsteden wijngaarden 20-4-1552
P. 1

Heerlijkheyt
  Wyngaerden

     Huysen ende
haertsteden en schoersteene

Binnen de heerlicheyt van Wyngerden ende
           ruybroeck

          20 april 1552
   1   2