Page 2 - broodmerken sliedrecht
P. 2

Broodstempels in Sliedrecht

De broodstempel werd vroeger aangewend om broden mee te merken. Vaak
bestond een broodstempel uit de initialen van een bakker of van een persoon.
Broodstempels werden zowel in huishoudens als in bakkerijen gebruikt.
Op het plattenland had je nog tot in de eerste helft van de twintigste eeuw
gemeenschappelijke bakovens. De vrouwen van het dorp gebruikten deze ovens om
hun brood in te bakken. Om te weten welk brood tot wie behoorde, merkten ze de
broden met broodstempels.
In de steden werd brood vooral gebakken door bakkers. Die moesten van de
overheid hun brood merken om zo identificatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij
kwaliteitscontrole. Dit was wettelijk verplicht tot de jaren zestig van de vorige eeuw.
De oudste broodstempels bestaan uit hout en nagels waarmee de initialen werden
gevormd. Later werden ze uit metaal vervaardigd.
In het archief van de gemeente Sliedrecht bevindt zich een lijst met broodmerken en
verklaringen van Sliedrechtse bakkers dat zij hun merk op geen ander brood zullen
bezigen. De lijst met merken dateert uit de periode 1880-1888

                      Bakker de Jong

Bron: gemeentearchief Sliedrecht
   1   2   3   4   5   6   7