Page 10 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 10

1697 Den 25 Maert heeft Aryen Coijik   sijn rekeningh gedaen en
     is voor sijn getrouwig bedankt.
     Den 16 Meij              ouderl.
     Claes Willemsz.            ouderl.
     Poulus Dirksz.            diacon.
     Gerret Adryaensz.           diacon.
     Huijgh Cornelissen

1698 Den 9 Apr. heeft Gerret Adriaensz.   sijn rekening gedaan
     en is voor zijn getrouwig bedankt.
     Den 8 Meij             ouderl.
     Poulus Dirksz.           ouderl.
     Pieter Eghbertsz. Muylwijk     diacon.
     Huygh Cornelissen          diacon.
     Ary Cornelisz. van den Weyden

1699 Den 24 Apr. heeft Huygh Cornelissen sijn rekeninge   gedaan

en is voor sijn getrouwig bedankt.

Den 28 May

Pieter Eghtbertse Muylwijk          ouderl.

Ary Pieters. Bras              ouderl.

Ary Corn. van der Weyden           diacon.

Teunis Jansz. Hardam             diacon.

1700 Den 27 Apr. heeft Ary Cornelisz. van der Weyden sijn

rekeninge gedaen is is voor sijn getrouwig bedankt.

Den 20 Mey

Arij Pieters Bras              ouderl.

Cornelis Willemsz. Grotenboer        ouderl.

Teunis Jansz. Hardam             diacon.

Jacob Aryensz. Goethart           diacon.

1701 Den 28 Apr. heeft Teunis Jansz. Hardam zijn rekeninge
     gedaen en is voor sijn getrouwig bedankt.

      0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
   5   6   7   8   9   10   11