Page 7 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 7

Arijen Teunissen Jongeneel   ouderl.
Willem Willemsen Bras de oude ouderl.
Eghtbert Pieterse Muylwijk   diacon.
Ewout Bastiaansen       diacon.
Den 17 Maij

1683 Den 4 Maert hebben Pieter Willems van den maan cedul   en

Eghtbert Pietersz. van Muylwijk van den ontfang in

de kerk haar rekeninge gedaan en sijn voor haren ge-

trouwigh. bedankt.

Den 16 Maij

Willem Willemse Bras de oude  ouderl.

Pietr Teunissen Hogerwerff   ouderl.

Ewout Bastiaanssen       diacon.

Willem Andriessen       diacon.

1684 Den 25 Jan. hebben Eghtbert Pietersz. van Muylwijk van de

maan cedel. en Ewout Bastiaanse van den onfank in de kerk

haar rekening gedaan en sijn beijde voor haar getrouwig-

heid bedankt.

Pieter Teuniszen Hogerwerf   ouderl.

Gerret Willemse Stuije     ouderl.

Willem Andriessen       diacon.

Pieter Eghtbertsz. Muylwijk  diacon.

Den 1 Maij

1685 Den 20 Febr. hebben Ewout Bastiaansen van de maan cedui.

en Willem Andriessen van de ontfang in de kerk haar

rekening gedaan en sijn beijde voor haar getrouwigh

bedankt.

Den 20 Maij

Gerret Willemsz. Sthije    ouderl.

~Cornelis Arijenze Vogel    ouderl.

Pieter Eghtbersz Muylwijk   diacon.

Arij Pietersz. Bras      diacon.

1686 Den 24 Jan. hebben Willem Andriessen van de maan cedel.

en Pieter Eghbertsen van Muylwijk van de ontfangh in de

kerk hare rekeninge gedaen en sijn beijde voor haar ge-

trouwigh bedankt.

Den 23 Maij

Gerret Willemsz Stuije     ouderl.

Cornelis Willemsz Groteboer  ouderl.

Arij Pietersz. Bras      diacon.

Jacobus Jansz. Bras      diacon.

1687 Den 23 Jan. hebben Pieter Egbt. van Muylwijk van de
     maancedul en Arij Pieterse Bras van den ontfang
     in de kerk rekeninge gedaan en sijn beijde van haar
     getrouwig bedankt.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11