Page 9 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 9

Den 1. Aug vermits het overlijden van Wyde ....
Jan Woutersz Bras
Ewout Bastiaansz ouderl.

1692 Den 13 Maert heeft Willem Pietersz. Nootmans van den

ontfang en uitgifte rekening gedaan en is bedankt voor

syn getrouwig

Den 15 May

Ewout Bastiaansz.        ouderl.

Willem Andriessz.        ouderl.

Cornelis Jansz. Bakker     diacon.

Cornelis Jop;pe         diacon.

1693 Den 9 Apr. heeft Cornelis Jansz. Bakker van den ontfang

en uitgifte rekening gedaen.

Den 30 Apr.

Willem Andriessz.        ouder!.

Pieter Teunisz. Hogerwerf den Oude ouderl.

Cornelis Joppe         diacon.

Govert Hendriksz. Hardam    diacon.

1694 Den 23 Apr. heeft Cornelis Joppen van den ontfangh en

uitgift rekeningh gedaen, en is voor sijn getrouwig

bedankt.

Den 20 May

Pieter Teunissz. Hogerwerf   ouderl.

Willem Cornelissz. Quakernak  ouderl.

Govert Hendriksz. Hardam    diacon.

Maerten Harmensz. Pijl.     diacon.

1695 Vermits de gedurige siekte en ..... van Maerten Harments

Pijl, diacon, in den zelfden plaats gekoren en bevestigt

Willem Pieters Notemans

den 20 Maert.

Den 4 May heeft Govert Hendriksz. Hardam SlJn rekeningh

gedaen en is bedankt voor sijn getrouwig.

Den 12 May

Willem Corn. Quakernak     ouderl.

Jan Pietersz. van de Giesse   ouderl.

Willem Pietersz. Notemans    diacon.

Arijen Arijensz. Coijik     diacon.

1696 Den 14 Maart heeft Willem Pietersz. Notemans rekeninghe

gedaen en is justelik bedankt.

Den 31 Maij

Jan Pietersz. van de Giesse   ouderl.

Claes Willemsz.         ouderl.

Aryen Aryensz. Coijik      diacon.

Gerret Adryaensz.        diacon.
   4   5   6   7   8   9   10   11