Page 8 - Samenstelling kerkeraad Oud Alblas
P. 8

Den 8 Maij

Cornelis Willesz. Gr.B.     ouderl.

Arijen Arijensz. Coijik     ouderl.

Jacobus Jansz. Bras       diacon.

Tijs Echtbertsz. van Muylwijk  diacon.

Den 17 Aug. in plaats van den overleden Tijs E. van

Muylwijk, Willem Cornelisz. Quakenaak diacon.

1688 Den 28 Jan. hebben Arij Pietersz. Bras voor de maan

cedul. en Jacobus Jansz. Bras van den ontfang in de kerk

rekeninge gedaan en sijn beijde voor haar getrouwig

bedankt.

M.I. goet gevonden dat voortaan de

oudste diacon soude te gelijk vande

maan cedul ende ontfangh rekeninge

doen, waar mede Jac. J. Bras

sijn rekening vande maan cedul

gelaten van den volgende diacon.

Den 15 Maij

Arijen Arijensz. Coijck     ouderl.

Cornelis Arijensz. de Haan   ouderl.

Willem Corn. Quakennak     diacon.

Claas Willemsz.         diacon.

1689 Den 16 Febr. heeft Willem Cornelissz. Quakennak vande

maan cedul en ontfangst in de kerck sijn rekeningh

gedaen en is voor sijn getrouwighe bedankt.

Den 29 Maij

Corn. Arijensz. de Haan     ouderl.

Eghbert Bastiaanse       ouderl.

Claas Willemsz.         diacon.

Paulus Dirksz.         diacon.

1690 Den 16 Febr. heeft Claas Willemsz. van den ontfangst en

uitgift sijn rekeningh gedaen en is voor sijn getrouwig

bedankt.

Den 6 Maij

Eghtbert Bastiaensz.      ouderl.

Aryen Aryensz. de Jongh     ouderl.

Paulus Dirksz.         diacon.

Willem Pietersz. Nootmans    diacon.

1691 Den 28 Apr. heeft Wouter ..... ontfang en ui tgifte  reke-

ninghe gedaan en is voor zijn getrouwig bedankt.

Den 24 Maij

Aryen Aryensz. de Jongh     ouderl.

Aryen Teunissz. Jongeneel    ouderl.

Willem Pietersz. Nootmans    diacon.

Cornelis Jansz. Bakker     diacon.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11